понедельник, 1 февраля 2016 г.

Керівник гуртка Корнєєв Вячеслав Олександрович.

Головне завдання викладача – це пробудження та розвиток інтересу.
    


                                   
Інтерес – рушійна сила пізнання та навчання, це зернятко, з якого керівник вирощує мотивацію до навчання. Інтерес заняття починається з викладача. «Чи цікавий він (вона)?».
 Але зараз для розвитку інтересу учнів до навчання на занятті недостатньо лише особистісних якостей викладача. Необхідно створити і нові технічні умови навчання. Тому бажано звернути увагу на використання новітніх інформаційних технологій.
         
Музика, з того часу як вона з’явилася займає в житті людини дуже важливе місце. Важко представити людину, яка б не слухала музику або ніколи під неї не танцювала. Саме в танці людина знаходить можливість відпочити від проблем, які її оточують. Особливу роль грає сучасна музика в житті підлітків. Часто вона створює особливу молодіжну культуру, яка формує цілі покоління.
Протягом десятиліть формою, яка забезпечує потреби підлітків та молоді у сприйнятті сучасної музики та спілкуванні є дискотека. Звідси, треба готувати людей, які б професійно могли створити всі умови для відпочинку молоді на дискотеці, вплинути на формування її музичної культури.

   

Основна мета: Підготовка організаторів змістовного дозвілля старшокласників, які б вміли використовувати дискотеку, її можливості для нейтралізації впливів на особистість підлітка негативних чинників сучасного життя.
Основні завдання програми:
·                   навчання організаторів дискотеки методам;
·                   виховання культури дозвілля підлітків та молоді;
·                   формування музичних смаків, їх мистецького кругозору;
·                   формування культури рухів, культури поведінки, спілкування відвідувачів дискотеки тощо;
·                   формування економічної культури організаторів дискотеки;
·                   технічна підготовка безпосередніх організаторів дискотеки.


Закінчивши навчання гуртківці повинні знати: як спланувати проведення дископрограми.
Вміти: технічно забезпечити проведення дискотеки та організувати її проведення.
Мати риси творчої особистості: аналізувати інформацію та використовувати її під час проведення дископрограм, імпровізувати щодо підбору музичного матеріалу та використання його, виходячи з попиту аудиторії.